Het Steunpunt Geestelijke Gezondheid ijvert voor een geestelijk gezond Vlaanderen waar mensen met een psychische kwetsbaarheid, zonder stigma of discriminatie, volop kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Dat doen we door correcte en begrijpelijke informatie te verstrekken over geestelijke aandoeningen. Door patiënten samen te brengen met hulpverleners. Door innoverende projecten op te starten die de zorg verbeteren. Door geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken bij een groot publiek. Zodat mensen met een psychische kwetsbaarheid opnieuw in zichzelf gaan geloven en de kracht vinden om terug te veren.

Lees meer