GGZ congres 2020

Beste collega hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg,

In 2020 zal het Vlaamse Congres Geestelijke Gezondheidszorg voor de tiende keer doorgaan. Is deze verjaardag een mijlpaal die we moeten vieren? Of laten we hem liever geruisloos passeren? Feesten is in ieder geval goed voor het immuunsysteem: actief deel uit maken van sociale netwerken werkt beschermend tegen hartziekten en verlengt de gemiddeldelevensduur. Het geheugen versterkt, de slaap verbetert en positieve emoties worden geactiveerd. Maar er is meer!

Er wordt nogal eens negatief naar de sector gekeken,  toch twijfelt niemand meer aan het belang van geestelijke gezondheid. Geestelijke gezondheid maakt sinds 2015 deel uit van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. De zorgvragers en hun omgeving kijken kritisch toe of en in welke mate we onze doelstellingen halen:  deskundigheid, zorg op maat, gedeelde besluitvorming, respect voor zelfbeschikking, samenwerking met de context en het levensverhaal centraal. Om de twee jaar ervaren de deelnemers het sociale en verbindende aspect van dit congres; ze evalueren de inhoud van de sessies als boeiend, leerrijk en vernieuwend. De laatste editie lag zelfs aan de basis van de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg: het eerste pluralistisch samengestelde belangen behartigende collectief voor de GGZ in de Vlaamse geschiedenis. Wetenschappers, clinici, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers maken er deel van uit. De Staten-Generaal inventariseert problemen binnen de GGZ en adviseert de overheid over het te voeren beleid. Dit alles vanuit de overtuiging dat geestelijke gezondheid even belangrijk is als lichamelijk welbevinden in de beleving van levenskwaliteit.

Veel verbetering is mogelijk, de GGZ mag niet op haar lauweren rusten, en rondkijkend naar de dynamieken de inzet in de GGZ gebeurt dat ook niet volgens Kofi Annan vormt kennis een bijzondere kracht, en werkt informatie bevrijdend. Hij stelt dat opleiding de premisse is van vooruitgang, in elke samenleving, in elke familie. En dat is ons plan voor deze tiende editie van het Vlaamse Congres Geestelijke Gezondheidszorg: samen reflecteren, onszelf een spiegel voorhouden, discussiëren, en suggesties formuleren, om de vooruitgang van de GGZ te blijven aanzwengelen.
We nodigen u van harte uit om massaal voorstellen tot bijdragen in te sturen voor het volgende congres met als titel “Het tiende ggz-congres: een feest waard!”.

Mede namens het bestuur van de Forum Geestelijke Gezondheid, nodigen we u uit om een bijdrage te leveren aan het tiende Vlaamse Geestelijke Gezondheidscongres, en op 8 en 9 september 2020 in Antwerpen samen de kaarsjes uit te blazen op de verjaardagstaart. We hopen helemaal in de wolken te zijn door uw inzendingen van out-of-the-box ideeën, opmerkelijke ervaringen en verbluffende plannen.  

Met hartelijke groeten,

 

dr. Kirsten Catthoor | wetenschappelijk secretaris VVP                              

prof. Dr. Frieda Matthys | voorzitter VVP

Rik Van Nuffel | medewerker Steunpunt GG

namens het organisatiecomité
Met de steun van

Verder naar Oproep tot bijdrage