Nieuws


Nummer 2 van ons tijdschrift Psyche is verschenen

Mia Leijssen over de opleiding Counseling existentieel welzijn en MOOC online; Het preventieproject 'Stop it Now' ter voorkoming van seksueel kindermisbruik; Patrick Meurs over het boek 'Verlies ze niet. Een pleidooi om anders om te gaan met jongeren' van Ingrid De Jonghe en het TEJO initiatief in Vlaanderen; De eenvormigheid van het nieuwe Vlaams ggz-decreet; en nog veel meer komt aan bod...
Meer info

Wij maken plaats voor nieuwe boeken!

Om nieuwe boeken te kunnen plaatsen heeft het Letter-Gek team een selectie gedaan van afgevoerde boeken. Een greep uit de afgevoerde boeken kan je in deze lijst terugvinden. De boeken zijn te koop tegen 0,50 euro/ex. Meer uitleg over het Hoe? kan je op de lijst zelf terugvinden. Je kan hiervoor ook ter plaatse terecht tijdens de openingsuren van het documentatiecentrum.
Meer info

Bestuurlijke elementen HerstelAcademie - 13 mei, 26 september & 5 november 2019

Het herstelgericht werken voor mensen met een psychische kwetsbaarheidkent vandaag meer en meer haar ingang. Het geloof in de kracht en demeerwaarde van deze benadering uit zich in de ontwikkeling van tal vanmethodieken en praktijken, waaronder deze van een HerstelAcademie.
Ditnieuwe concept heeft een aantal boeiende uitdagingen en niet in hetminst op het vlak van een goed bestuur.
Vanuit de Vlaamse werkgroepHerstelAcademies willen we u graag uitnodigen voor de ad hoc Werkgroep ‘Bestuurlijke elementen’. De bedoeling van deze werkgroep is om elkaar te inspireren en te leren van en met elkaar.
Meer info