Over ons

Na meer dan een jaar intense voorbereiding hebben de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG), Te Gek!?, Zorgnet/Icuro, Federatie van Diensten Geestelijke Gezondheidszorg (FDGG), de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) en het Netwerk Cultuursensitieve Zorg (CSZ) de krachten gebundeld om een nieuw Steunpunt Geestelijke Gezondheid te kunnen opstarten.

Op 1 januari 2019 is het Steunpunt Geestelijke Gezondheid van start gegaan.

Het Steunpunt Geestelijke Gezondheid streeft naar geestelijke gezondheid als deel van kwaliteitsvol leven voor elk individu in Vlaanderen. Dit doet het met en voor zorggebruikers, naastbetrokkenen en zorgactoren, en werkt daarvoor samen met alle relevante actoren in en buiten Vlaanderen.

De kernopdrachten van dit nieuwe Steunpunt Geestelijke Gezondheid liggen bij praktijkondersteuning, methodiekontwikkeling en -implementatie en het ijveren voor een correcte beeldvorming.

In 2019 zal het Steunpunt Geestelijke Gezondheid nog de taken van de deelnemende partners verder opnemen. Vanaf 2020 zal u een geïntegreerd en coherent projectenoverzicht worden gepresenteerd.

Veel werk dus op de plank (waaronder het verder uitwerken van deze website) om een steun te kunnen betekenen voor ieder die begaan is met het thema geestelijke gezondheid.

Medewerkers

Klik op de naam indien u iemand wenst te contacteren.