Beeldvorming

Vooroordelen en taboes over geestelijke gezondheid helpen ons geen stap verder. Het Steunpunt Geestelijke gezondheid wil daar komaf mee maken.

Door open en helder te communiceren over psychische aandoeningen. Door geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken bij een groot publiek. Door acties te organiseren die mensen bij elkaar brengen. Omdat we te vaak zwijgen over psychische problemen en praten net de oplossing kan zijn.

Meer weten over onze beeldvormingsprojecten?