Studiedag Soteria

   
 

Onze Soteriastudiedag ontsnapt niet aan de Corona-actualiteit.

We zien ons gedwongen de studiedag te annuleren en voorzien een nieuw moment in 2021.
We houden u op de hoogte.

 
   

 
   

Soteria, (samen)leven met psychotische kwetsbaarheid

25 juni 2020 - Mechelen

Soteria is een kleinschalige therapeutische gemeenschap voor mensen met een (beginnende) psychose.  Het is een alternatief voor een psychiatrische ziekenhuisopname. Soteriahuizen bestaan reeds  op vele plaatsen in de wereld, binnen Europa vooral in Duitsland en Zwitserland.  In Vlaanderen zijn ze een ontbrekende schakel in de keten van goede psychosezorg.


Verwelkoming:

Gabriëlla De Francesco, schepen van Sociale Zaken en Welzijn, Mechelen

Wat is psychose?

prof. Stijn Vanheule, UGent

Panelgesprek:

Bejegening van mensen met een psychotische kwetsbaarheid

Mathias Vaes, Sociaal Huis Mechelen
Peter Dierinck, Steunpunt GG
Pete Tomlinson, ervaringsdeskundige 
Dirk De Caluwe, familie-ervaringsdeskundige
Rik Van Nuffel, moderator, Steunpunt GG

Soteria, oorsprong, concept en praktijk

dr. Walter Gekle, hoofdarts UPD en Soteria, Bern

Kritische toetsing van het Soteriamodel: over veiligheid, medicatie, effectiviteit

prof. Stijn Vandevelde, UGent
dr. Kirsten Catthoor, ZNA, UAntwerpen
dr. Ludi Van Bouwel, UPC Kortenberg

Randvoorwaarden voor Soteria

dr. Lucas Joos, Emmaüs PZ Bethanië, Zoersel
Labsir Abdrahman, schepen van Jeugd, Sport en Preventie, Mechelen
Els Draeck, ervaringsdeskundige, Uilenspiegel
Arthur Orlians, voorzitter Woonpunt

Open dialoog als basis

prof. Peter Rober, KULeuven
Wouter Beke, minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Bob Cools, CGG De Pont, PANGG 0-18 en Emergo
 
Datum: donderdag 25 juni 2020 – 9 tot 17 uur
Locatie en bereikbaarheid: Stadsschouwburg Mechelen - Keizerstraat 3, Mechelen | www | google maps
Deelnameprijs: 70 euro (incl. btw) voor professionals, 35 euro (incl. btw) voor niet-professionals
Secretariaat: Steunpunt Geestelijke Gezondheid | events@steunpuntgg.be | 09 221 44 34

Annuleringvoorwaarden:
Door in te schrijven verbindt u zich tot betalen van het totale deelnamebedrag.
Bij annulering vanaf 1 juni 2020 is de totale deelnameprijs verschuldigd.
Annulering kan uitsluitend via e-mail events@steunpuntgg.be
Vervanging door een collega is toegestaan. Dit kan tot 1 dag voor de aanvang van het event en moet via mail doorgegeven worden.
Toegang tot het event kan alleen met geldig toegangsbewijs.

Een initiatief van www.mechelen.be; www.netwerkemergo.be; www.pangg0-18.be; www.psychosenet.be en www.steunpuntgg.be